Eng

All fields are required.

Close Appointment form

瀏覽各項檢查服務

瀏覽各項檢查服務

康家醫療提供多項跟睡眠窒息症相關的專科檢查項目,所採用的一系列嶄新專業醫療器材均通過美國食物及藥物管制局 (FDA) 國際最高標準認証。

 

多間醫院、醫療集團及診所已使用我們所提供的檢查服務,我們亦為客戶提供在家中進行的私人檢查。

 

測試項目包括:

睡眠測試                      檢查是否患有睡眠窒息症及其他睡眠問題

氣壓滴定測試             評估睡眠呼吸機治療所需要的氣壓度數

血氧分析測試             連續監測血氧飽和水平

血壓監測                      連續監測夜間/日間的血壓水平

咽喉胃液倒流測試 – Restech      連續監測咽喉位置是否出現胃酸倒流現象

 

1
  • Share This

× 立即聯繫康家