Eng

All fields are required.

Close Appointment form

瀏覽各項檢查服務

瀏覽各項檢查服務

康家醫療提供多項跟睡眠窒息症相關的專科檢查項目,所採用的一系列嶄新專業醫療器材均通過美國食物及藥物管制局 (FDA) 國際最高標準認証。

 

多間醫院、醫療集團及診所已使用我們所提供的檢查服務,我們亦為客戶提供在家中進行的私人檢查。

 

測試項目包括:

[su_button url=”https://homecare-medical.com/sleepinspection/testing/” style=”glass” background=”#219429″ size=”10″]睡眠測試[/su_button]                      檢查是否患有睡眠窒息症及其他睡眠問題

[su_button url=”https://homecare-medical.com/sleepinspection/titration/” style=”glass” background=”#219429″ size=”10″]氣壓滴定測試[/su_button]             評估睡眠呼吸機治療所需要的氣壓度數

[su_button url=”https://homecare-medical.com/sleepinspection/oximetry/” style=”glass” background=”#219429″ size=”10″]血氧分析測試[/su_button]             連續監測血氧飽和水平

[su_button url=”https://homecare-medical.com/sleepinspection/bptest/” style=”glass” background=”#219429″ size=”10″]血壓監測[/su_button]                      連續監測夜間/日間的血壓水平

[su_button url=”https://homecare-medical.com/sleepinspection/reflux/” style=”glass” background=”#219429″ size=”10″]咽喉胃液倒流測試 – Restech [/su_button]     連續監測咽喉位置是否出現胃酸倒流現象

 

1
  • Share This

× 立即聯繫康家