Eng

All fields are required.

Close Appointment form

BMC PM2.5超細過濾裝置

BMC PM2.5超細過濾裝置

BMC PM2.5超細過濾裝置(呼吸機用)

  • 過濾粒徑2.5 微米的懸浮微粒

【過濾效率】
過濾效能大於90%

  • 能阻擋PM2.5有毒物質經由鼻腔、咽喉和肺泡進入人體
  • 能兼容所有BMC G3系列呼吸機
  • 可使用3至6個月
  • 具良好透氣度
  • 容易組裝

× 立即聯繫康家